Me kan ta ansvar for heile eller deler av arrangementet.

Ta kontakt, så kan me saman koma fram til meny og løysingar for lokale og personell.